Privat Företag

Villkorat alkolås

Villkorat körkort

 

 
Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri 
eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. 
Förutsättningen är att sökanden har ett svenskt körkort och att det handlar om rattfylleri
på grund av alkohol, inte andra droger.

Hur lång är villkorstiden?

Villkorstiden är ett eller två år och räknas från delgivningen av bifallsbeslutet.

Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit omhändertaget/återkallat.

 

Villkorstiden är två år i följande fall:

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
  • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

I övriga fall är villkorstiden ett år. 

 

Hur fungerar alkolåset ?